Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis

Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması, hakim ve savcıların belli periyodlar ile denetlenerek sıkıntıların önüne geçilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6’ıncı yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı.

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması gibi düzenlemeler yer alıyor. AK Parti’nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunacağı 6’ncı yargı paketine göre:

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Hakim ve savcı büyüklerinin yanında mesleklerini daha iyi öğrenmeleri ve daha hatasız, adil kararlar vermelerini sağlamak için hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Bu görev 3 yıl sürecek. Bu süre içinde hem mahkemelerde görev yapacak hem de akademide eğitim alacaklar. Başarılı olanlar hakim ve savcılık mesleğine alınacak.

EN GEÇ İKİ YILDA TEFTİŞ

Hakimler ve Savcılar Yasası’na eklenecek yeni bir hüküm ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun teftiş programları, en geç iki yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenlemeleri hükme bağlanıyor. Müfettişlerin ek göstergeleri de artırılarak teftiş kurallarının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

DANIŞTAY SABİT ÜYEYE DEVAM

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun sabit üyeli mevcut çalışma yöntemine 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam etmesi öngörüldü.

YARGITAY’DA ÜYE SAYISI DÜŞÜYOR

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 8 üyeden oluşacak. Mevcutta üye sayısı 12 idi.

PİYASA SPEKÜLATÖRLERİNE 3 YIL HAPİS

İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 1 ila 3 yıl arasında (mevcut TCK’da 3 ay ila 2 yıl arasında) hapis cezası verilecek.

Cezalar arttığı için bu kişilerin cezaevine girmesinin de önü açılacak. Maddenin gerekçesinde, “Maddeyle, fiyatları etkileme suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve gerçeğe aykırı fiyat artışlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla suçun cezai müeyyidesi artırılmaktadır” denildi.

STOKÇULARA CEZAEVİ YOLU

Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişiye 1 ila 3 yıl (mevcut yasada 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası idi) arasında hapis cezası verilecek. Böylece stokçuların da cezaevine girmesinin önü açılacak.

EV SATIŞLARI NOTERDE YAPILACAK

Tüm taşınmaz malların satışları noterler tarafından da yapılabilecek.

NOTER ÜCRETİ DIŞINDA PARA ÖDENMEYECEK

Bu madde kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında vatandaştan başka para alınmayacak.

Noter ücreti taşınmazın değerine göre an az 500 lira en fazla 4 bin lira olacak. Her yıl yeniden değerleme oranlarına göre de ücret artışı sağlanacak.