OHAL kurulunda az sayıda evrak kaldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen açıklamada şu tabirlere yer verildi:

220 İŞÇİ MİSYONDA

7075 sayılı Kanun ile kurulan İnanılmaz Hal Süreçleri İnceleme Kurulu, harikulâde hal kapsamında direkt kanun kararında kararname kararları ile tesis edilen kamu vazifesinden çıkarma, emekli çalışanın rütbelerinin alınması, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ait müracaatları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komite bünyesinde 70’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 220 işçi görevlendirilmiştir.

Komite tarafından elektronik ortamda müracaat alma, arşivleme ve inceleme süreçleri için özel bir bilgi süreç altyapısı oluşturulmuş, müracaatlara ait 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden işçi belgeleri, mahkeme belgeleri ve eski müracaatlarla birlikte toplam 496.822 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme süreci tamamlanmıştır. Fevkalâde hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu misyonundan çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 önlem süreci gerçekleştirilmiştir.

KOMİTE KARARLARI

27/05/2022 tarihi itibariyle Komiteye yapılan müracaat sayısı 127.130’dur. Kurul tarafından verilen karar sayısı (124.235) dikkate alındığında, incelemesi devam eden müracaat sayısı 2.895’tir.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komite tarafından 27/05/2022 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (17.265 kabul, 106.970 ret olmak üzere) toplam 124.235’tir. Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna nazaran, Komitenin karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam müracaatların yüzde 98’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Kurul ayrıyeten, 3.580 belge için ön inceleme kararı vermiştir.

Kurul kararları bildiri edilmek üzere şahısların en son misyon yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat süreci bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen bireylerin atama süreci, ilgisine nazaran en son vazife yapılan kurum ve Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komite kararlarına karşı, kararın bildirisinden itibaren altmış gün içinde Yargıçlar ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara yönetim mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son vazife yaptığı kurum yahut kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Müracaatçılar, Komite internet adresindeki Müracaat Takip Sistemi uygulaması üzerinden Kurula yapılan müracaatların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” yahut “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Kurulun çalışma sonuçlarının yer aldığı Faaliyet Raporlarına internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Kurul, tesirli iç hukuk yolu olarak süratli ve birebir vakitte kapsamlı inceleme sonucunda müracaatlar hakkında kişiselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Kurul, incelemesini terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı istikametinden yapmaktadır. Ayrıyeten, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.