Cemaat vakıflarının seçim yönetmeliği yeniden değişti

Geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Haziran ayında yayımladığı Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeler yaptı.

Cumhuriyet öncesinde gayrimüslim Türk vatandaşlarının oluşturduğu hayır kurumları olan cemaat vakıfları, 1936 yılında; düzenledikleri beyannameler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki kütüğe kaydedildi Böylelikle, cemaatlere ilişkin bu hayır kurumları “vakıf” olarak kabul edildi.

Böylece cemaat vakıfları, “Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın hukuksal kişilik kazandı, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ilişkin vakıflar” olarak tanımlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bugünkü Resmi Gazete’de yayımladığı yeni düzenleme şöyle: 

CEMAAT VAKIFLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinin 6 ncı unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, İstanbul ili içinde birebir cemaat mensuplarından oluşan cemaat vakfı sayısının on beşten az olması halinde seçim etrafı tüm ildir.”

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Vakıf, seçime ait idare şurası kararını, seçim etrafını, seçim tarihini, bulunduğu seçim etrafındaki seçmenlik koşullarını haiz tüm cemaat mensuplarını tespit ederek oluşturduğu seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az altmış gün evvelden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir.”

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin 13 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “vakıfta kayıtlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Vakıflar Genel Müdürü yürütür.