AYM’den yurt dışında aldığı diplomaya denklik verilmeyen kişinin müracaatına ret

Resmi Gazete’de yer alan karara nazaran müracaatçı, 2015’te Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yazı yazarak Kosova’da bir yükseköğretim kurumu olan Iliria Kraliyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamlamak istediğini belirtti ve mezun olması halinde üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığının bulunup bulunmadığını sordu.

YÖK’ten olumlu karşılık almasının akabinde okula kaydını yaptıran müracaatçı, mezun olduktan sonra denklik almak istedi. YÖK ise müracaatçının, Kosova’da kaldığı mühletin hukuk eğitimi için kâfi olmadığını belirterek denklik vermedi.

Bunun üzerine yönetim mahkemesinde dava açan müracaatçının davası reddedildi.

Ret kararının akabinde müracaatçı, eğitim hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine ferdi müracaat yaptı.

Başvuruyu pahalandıran Yüksek Mahkeme, hak ihlali başvurusunu reddetti.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, müracaatçının ilgili üniversiteyi devam zaruriliği bulunmadığı için seçtiğini söz ettiği lakin müracaatçının denklik talebinde bulunduğu eğitim cinsinin örgün eğitim olduğu kaydedildi.

“Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”nde, örgün ve uzaktan eğitime ait yordam ve asılların başka ayrı düzenlendiğine işaret edilen kararda, örgün eğitimde öğrencilerin eğitim-öğretim müddetince ders ve uygulamalara fiziken devam etme mecburiliği bulunduğu bildirildi.

Kararda, müracaatçının kaydolduğu üniversitede devam zorunluluğunun bulunmamasının, talep ettiği diploma denklik süreçlerinde örgün eğitim bakımından devam mecburiyetinden muaf tutulma hakkı vermediği belirtildi.

YÖK’ün denklik kararlarını verirken öğrencilerin yurt dışında kalış müddetlerini göz önünde bulundurduğu, yönetim mahkemesinin de müracaatçının yurt dışında kalma müddetlerini gözeterek karar verdiği aktarıldı.

Yurt dışında kalış müddeti bakımından kâfi sayılan gün sayısının tespiti konusunda mevzuatta bir karar bulunmadığına işaret edilen kararda, “Bununla birlikte devletin bu alanda geniş bir takdir yetkisinin bulunduğu dikkate alınmalıdır. YÖK tarafından müracaatçının yurt dışında eğitim gördüğü ülkede 69 gün kaldığı ve bu müddetin bir hukuk fakültesinde eğitim görmüş sayılmak bakımından yetersiz olduğu belirtilmiştir” denildi.

İlgili yönetmelikte yükseköğretim mühletince kullanılan pasaportların asıllarının yahut tasdikli suretlerinin YÖK tarafından talep edilebileceğinin kural altına alındığı anımsatılan kararda, “Bu konu, yönetimin takdir hissesi ile birlikte değerlendirildiğinde yönetmelikte müracaatçının yurt dışında kalış müddetinin ayrıyeten değerlendirmeye tabi tutulacağının belirtilmemiş olması ilgili düzenleme tarafından bir öngörülebilirlik sorunu doğurmamaktadır” sözlerine yer verildi.

Yapılan kıymetlendirme sonucu müracaatçıya denklik verilmemesinin hukuka uygun olduğu bildirilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Mahkemelerin farklı davaların şartlarında değişen kararlar vermiş olması başka ögelerle birlikte ele alındığında yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müracaatçıya diplomasına denklik alma hakkı bahşetmeyecektir. Müracaatçının, diploma denklik talebinin reddine ait kararın ölçülü olduğu sonucuna varılmıştır. Birinci derece mahkemesinin münasebetleri, müracaatçının eğitim hakkına yapılan müdahale için ilgili ve kafidir. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle eğitim hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.”