4 bin yıl evvel de aile vardı: Aile kavramı herkes için değerli

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının “Aile Tarihinden Evraklar Kitabı”nın tanıtımı yapıldı. Kitapta Asurlulardan, Hititlilerden kalma taş tabletlere yazılmış evlilik mukaveleleri, Bizans periyodu evlilik yüzükleri üzere Anadolu coğrafyasının tarihi dokusunu yansıtan birçok orjinal malzemeden örnekler var. “Aile Fotoğrafları Sergisi”yle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Stant Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, insanlık tarihinin en değerli kurumu olarak bugünlere gelen ailenin, binlerce yıldır toplumsal hayatın merkezinde bulunduğuna değindi.

Yazılı kayıtların olmadığı devirlerde dahi destanlarla tarihte iz bıraktığını söz eden Bakan Yanık, ailenin vakit içinde edebiyat, sanat ve kültür varlıklarına mevzu olduğunu söyledi. Yanık, “Kitapta, aileye dair evlilik, doğum, miras dokümanlarının yanı sıra Anadolu topraklarının varlıklı birikimini yansıtan vaftiz evrakları üzere birçok doküman ve doküman niteliği taşıyan gereçten yola çıkarak kronolojik bir derleme yapıldı. Eski Türklerden kalma çeyiznameler, vasiyetnameler, aile kütükleri üzere kayıtlara da yapıtta yer verildi. Çocukların aşı sertifikaları, Hıristiyan ailelerin vaftiz dokümanları, Musevi ailelerin nikah dokümanları, aile cüzdanları üzere aile kurumu ve aile hayatına dair evraklar yapıtta bir ortaya getirildi” dedi.
Dursun Ayan

OĞLUNU EVLENDİRME ÇABASI

Kitabı hazırlayan Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarından Dursun Ayan, tıpkı vakitte bir kitap koleksiyoneri olduğu için tarih merakıyla eskilere yöneldiğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Ayan, Asurlular ve Hititler’e kadar uzanan dört bin yıllık Anadolu tarihinde evlilikle ilgili öne çıkan evrakları anlattı. Ayan, “Bizim nikah memurlarımızın düzgün günde makus günde dediği üzere, evvelce ‘zenginlikte ve fakirlikte birlikte olmak’ diyorlardı. Dört bin yıllık bir süreklilikten bahsediyoruz. Bir annenin oğlunu evlendirme çabasıdan, nişan olayının bozulmasına kadar dokümanlar var. Evlenecek kızın kardeşi ‘Babama kızınla evleneceğine dair kelam vermiştin. Buraya gel ve karını al’ diyor. Çocuk verdiği kelamı inkâr etmiyor, fakat Asurlu bir kızla evleneceğini söylüyor” diyerek örnekler veriyor.

Cem Uraldı

Geçmiş periyotlarda evliliklerin para ve mühür üzerine basıldığını söyleyen Ayan, “Bir Bizans parası üzerinde kral ve kraliçenin resmi var. Yani bir evlilik para üzerine basılmış. Hititler’de de mühür üzerinde bayan ve erkek sembolüyle Hitit hükümdarı ve kraliçesine işaret ediyor. Devletlerin nikahları kaydettiğini görüyoruz yeniden evraklarda. On beşinci yüzyılda Karaman nikah defterine rastlıyoruz” sözlerini ekliyor.
Bakan Yanık, “Aile Fotoğrafları Sergisi”ni gezerken

AİLE KAVRAMI HERKES İÇİN KIYMETLİ

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı, kitabın ehemmiyetini şu sözlerle anlattı: “Aileyi merkeze alarak ortaya koyduğumuz eserler serisinin ikinci kitabı. Daha evvel de ‘Tüm Taraflarıyla Mahremiyet’ isimli bir kitap çalışmamız vardı. Temel amacımız ailenin kavramsal olarak bütün olumlu taraflarıyla gündemimizdeki yerini koruma etmesi. İçinde yaşadığımız vaktin aileye getirdiği bir ekip tehditler var. Bireyselleşmenin en uç noktaya ulaştığı toplum kesitlerinde bile hala aile kavramının herkes için çok değerli bir yerde durduğu ortaya çıkıyor.”